Åpner nytt atomkraftverk

Russland åpner nytt atomkraftverk i Nord-Kaukasus. Atomkraftverket er det første etter sovjetperioden.