Tøffe tak om nordsjøtorsk

Forskerne anbefaler nullfangst av torsk i Nordsjøen neste år, men EU-kommisjonen presses av egne fiskere til å opprettholde årets fangstkvote. Norge er offisielt for nullfangst, men ikke i praksis.