Tidsplan og tiltak for terrorsikring av havner

Her er en oversikt over tidsplan og tiltak for terrorsikring av havner.