Organisasjoner fordømmer Israel

Israel ble stemplet som rasiststat av 3.000 ikke-statlige organisasjoner i forbindelse med FNs konferanse mot rasisme i Durban søndag.