Vraket lekker olje

Oppsamling av olje fra vraket av «Bow Mariner» er iverksatt. Fra 80 meters dyp pipler oljen til overflaten.