For en atomvåpenfri verden

Til gjengjeld vet vi svært mye om fagmennesket Muhammad ElBaradei - sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) som i morgen middag får overrakt sin halvpart av årets Fredspris sammen med byråets styreformann under høytideligheten i Oslo Rådhus.