Bruker Hitler-bilder i Bush-kampanje

Adolf Hitler, John Kerry, Michael Moore, Al Gore, Dick Gephard og Howard Dean mikset sammen i en og samme reklamefilm. Det er en del av valgkampanjen til president George W. Bush.