Våpenhvilen gjennomhulles

Våpenhvilen mellom de palestinske bevegelsene Hamas og Fatah vakler allerede etter første dag.