Ingen tiltak mot «ukultur» i UD

Regjeringen fremmer flere forslag for å bedre kriseberedskapen, men utenriksminister Jan Petersen (H) varsler ingen tiltak for å forbedre personalpolitikken i sitt eget departement.