- Umulig å gjøre EU enda mer demokratisk

Irlands tidligere statsminister John Bruton har hatt en nøkkelrolle i arbeidet med EUs «grunnlov». Han mener den gjør EU åpnere, mer demokratisk og lettere å forstå. Men overfor Bergens Tidende beklager Bruton at det ikke er mulig å gjøre EU enda mer demokratisk.