Tatt med buksene nede - igjen

Store deler av det første britiske dossieret om Irak var hentet fra internett og var gammelt nytt.