Istanbul trolig neste jordskjelvby

Jordskjelveksperter regner med at Istanbul vil bli rammet av et kraftig jordskjelv i overskuelig fremtid. Byen med ti millioner innbyggere ligger så å si i løypen etter flere større jordskjelv i Tyrkia de siste fire årene.