Europa skrumper inn

For første gang i nyere tid faller antall innbyggere i Europa. Om 50 år vil vi være nesten 100 millioner færre. Konsekvensen kan bli senere pensjonering, høyere skatter eller markant flere innvandrere, tror FN.