Kinesisk opposisjonell frigitt

Kinesiske myndigheter har frigitt den opposisjonelle Wang Wanxing, sa menneskerettsforkjempere i Beijing onsdag. Wang har tilbrakt 13 år på en psykiatrisk klinikk, der han ble tvangsinnlagt etter en arrestasjon.