Slik skal Annan redde FN

En utvidelse av Sikkerhetsrådet og etableringen av et nytt Menneskerettsråd er hjørnesteinene i en omfattende plan, som skal reformere FN.