Fem søstre mot en hel hær

De fem McCartney-søstrene er blitt det nye symbolet på fred i Nord-Irland. Etter at broren ble drept i Belfast i januar, har de brutt tradisjonen om taushet og anklager IRA for drap og for å undertrykke sitt eget folk.