- Irakisk offiser søker britisk asyl

En offiser i Iraks tidligere elitestyrker, republikanergarden, har flyktet til Storbritannia og søkt asyl.