Drømmen lever - 40 år etter

«Jeg har en drøm», sa Martin Luther King jr. 28. august 1963. «Jeg har en drøm om at mine fire små barn en dag skal leve i et land hvor de ikke vurderes etter sin hudfarge, men etter sin karakter». 40 år senere er det fortsatt en drøm for mange. Men drømmen lever, mye takket være nettopp King.