Foreslår å samle Australia og New Zealand til ett rike

Australia og New Zealand bør legge tidligere uoverensstemmelser bak seg og slå seg sammen til ett land, mener en komité med australske parlamentarikere.