– Russland ansvarlig for invasjonen av Tsjekkoslovakia

President Vladimir Putin mener at Russland hadde et moralsk ansvar for invasjonen av Tsjekkoslovakia i 1968, men han vil ikke beklage de brutale hendelsene for 38 år siden.