- Ikke noe problem, jeg vil dø for henne

Hvem er denne kvinnen som kan føre pakistansk valgkamp som gravid, bli drevet i eksil av korrupsjonsanklager og likevel vende tilbake til hundretusener som er rede til å dø for henne?