Dansk etterretning førte politikerne bak lyset

Politiets Efterretningstjeneste (PET) i Danmark førte i årevis regjeringens uavhengige kontrollorgan bak lyset, for å skjule at de drev ulovlig overvåking av venstreorienterte.