- Tid for å komme sammen

En ydmyk John McCain aksepterte valgnederlaget og ba om støtte til Obama.