Bush sender flere soldater til Irak

President George W. Bush vil sende 20.000 flere soldater til Irak, de fleste av dem til Bagdad.