Diana-likskue gjenopptas mandag

Krangel og juridiske spissfindigheter er ventet å prege de innledende høringene i forkant av likskuet om Dianas og Dodis dødsulykke i Paris for snart ti år siden.