Mødre og barn tryggest i nord

De nordiske landene er sammen med New Zealand verdens tryggeste tilholdssteder for mødre og barn.