Serbisk sinne over Kosovo-plan

Det internasjonale samfunnet krysser fingre for at Kosovo får gå mot selvstendighet uten mer voldsbruk