Våpenhvilen i havn i Georgia

Russlands president har undertegnet en formell våpenhvileavtale med Georgia.