Jubelen stilna i Europas nye stat

Korrupsjon, organisert kriminalitet og eit rettssystem som ikkje fungerer. Kosovo er like fattig og splitta etter eitt år med sjølvstende.