Samlingsregjering i Zimbabwe

Regjeringspartiet og opposisjonen i Zimbabwe er blitt enige om å danne en ny samlingsregjering med 31 ministre.