Denne uken ble mannskapet avløst, opplyser Forsvarsdepartementet. Fregatten er en del av eskorten for de sivile fartøyene som står for transporten — blant dem norske Taiko.

Hvis oppdraget ikke er avsluttet innen mai, vil «Helge Ingstad» erstattes av et annet fartøy fra Sjøforsvaret.

— Vi har påtatt oss et svært viktig oppdrag på vegne av verdenssamfunnet og akter å stå løpet ut. Ved å nå rotere mannskapet på Ingstad og forberede et annet fartøy på å overta i mai, vil vi kunne fullføre oppdraget uten at det får nevneverdige konsekvenser for fregattvåpenets andre operasjoner og øvelser, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Det ble i utgangspunktet bevilget 30 millioner kroner til Syria-oppdraget. Hvis operasjonen varer til midten av mai, vil det beløpe seg til 54 millioner kroner ekstra. Og hvis det sendes et nytt fartøy, vil det koste om lag 30 millioner kroner til, ifølge Forsvaret. Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har satt 30. juni som frist for destruering av Syrias kjemiske stridsmidler.