• 
               REISER PÅ TOGTAKET: Godstoget «La Bestia» er en billig, men ikke sikker, måte å reise på for immigrantene. De som har penger betaler menneskesmuglere til å transportere dem gjennom Mexico til USA.
    REISER PÅ TOGTAKET: Godstoget «La Bestia» er en billig, men ikke sikker, måte å reise på for immigrantene. De som har penger betaler menneskesmuglere til å transportere dem gjennom Mexico til USA.

Barn flykter med døden i hælene

Over 50.000 enslige mindreårige immigranter har krysset grensen til USA i år. De rømmer fra Mellom-Amerika hvor den organiserte kriminaliteten er herre over liv og død.