Israelske og palestinske forhandlere skal etter planen møtes i Washington neste uke, kunngjorde Kerry fredag.

— Dette er et stort og velkomment steg framover for fred i Midtøsten, sa han om samtalene.

Han ville ikke gå inn i detaljer rundt forhandlingene, og understreket at de ennå ikke er formalisert.

— Ingen tror at partenes langvarige uenigheter vil bli løst over natten eller bare forsvinne. Vi vet at utfordringene vil kreve noen svært vanskelige valg de neste dagene, sa Kerry.Han roste «det modige lederskapet» til den palestinske presidenten Mahmoud Abbas og Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Ifølge Kerry er det den palestinske forhandleren Saeb Erakat og Israels tidligere utenriksminister Tzipi Livni som skal møtes i Washington neste uke.

Åpent vindu

Forholdene for å få vellykkede forhandlinger har sjelden vært bedre, ifølge Midtøsten-ekspert og forsker Cecilie Hellestveit ved International Law and Policy Institute.

— Vi må tilbake til begynnelsen av 90-tallet, etter den første Gulf-krigen, for å se tilsvarende mulighet til et vindu i denne konflikten. Da fikk vi den første Oslo-avtalen, sier hun.

Det er særlig de store forandringene i Midtøsten de siste årene som skaper en mulighet. Hellestveit peker både på den arabiske våren, forholdet mellom Iran og araberland, og særlig situasjonen i Syria.

— Det har gjort at partsforhold og allianser har forandret seg, og det er en ganske stor risiko involvert i den videre utviklingen i området, sier Hellestveit.

Dette gjør at mange eksterne aktører legger press på Israel og Palestina, mener hun.

— Fra amerikansk og europeisk side vil det være en ubetinget fordel om man kan få til en løsning nå, så det blir enklere å forholde seg til andre utfordringer i området. Men det vil også være en lettelse for de som er involvert i mange av de andre konfliktene i området, sier hun.

Siste sjanse

Men Hellestveit påpeker også at selv om forhandlingene kommer i stand, er det langt fra politisk enighet til faktisk fred.

— Den store utfordringen er situasjonen på bakken. Og den er langt mer kompleks enn den var på begynnelsen av 90-tallet. Begge parter har en stor oppgave med å selge inn en enighet til sine respektive befolkninger, sier hun.

Hun peker på at den politiske fraksjoneringen er blitt mye sterkere både på israelsk og palestinsk side.

Dette er også en av grunnene til at man har vært svært opptatt av å få startet fredsforhandlinger nå.

— Det er en følelse av at hvis man ikke får i stand noe i løpet av de neste par årene, vil både palestinerne og israelerne ha dårlig mulighet til å få sine egne til å godta en løsning. Da vil en tostatsløsning være nesten umulig, og det vil i alle fall bli ekstremt smertefullt og voldelig på begge sider, sier Hellestveit.

Tror ikke på suksess

Optimismen for at fredsforhandlinger skal føre frem er imidlertid ikke like stor overalt.

I en spørreundersøkelse i juni foretatt av The Israeli Democracy Institute svarte 71 prosent av den jødiske befolkningen i Israel at de anser Kerrys mulighet for suksess som lav. Nesten akkurat like mange, 72 prosent, av den arabiske befolkningen svarte det samme, skriver Aftenposten.

Kerry møtte fredag den palestinske forhandleren Saeb Erekat i Jordans hovedstad Amman. På ettermiddagen reiste han til Ramallah for å møte palestinernes president Mahmoud Abbas.

Dette var det sjette besøket i regionen for Kerry i hans forsøk på å få samtalene i gang igjen.

Torsdag kveld tok USAs president Barack Obama direkte kontakt med Israels statsminister Benjamin Netanyahu for å be om ham gjenoppta forhandlingene.