Erklærer suksess i angrep på Libya

Vestlige militærmakter mener de første angrepene på Libya har vært vellykket. Men ingen vet hvor lang tid militæroperasjonen vil vare.