Skarp EU-tone mot USAs overvåkning

De mange avsløringene av NSAs overvåkning fremprovoserer nå et krav fra parlamentets flertall om å suspendere utlevering av bankopplysninger fra EU.