Men i virkelighetens verden har ISILs offensiv ført til motvillige allianser mellom gamle fiender i området. USA befinner seg plutselig på samme side som Iran, Syria og den sjiamuslimske Mahdi-hæren som bekjempet USAs okkupasjon av Irak.

Utenforstående makter har ofte utnyttet etniske og religiøse motsetninger i muslimske land, og «de drømmer om en krig mellom sjia— og sunnimuslimer» som ikke kommer til å skje, sa Khamenei i Teheran, ifølge en offisiell kunngjøring.

Han advarte mot det han kaller vestlig propaganda om at ISIL består av idioter og etterlevninger av Saddam Hussein, de sunnimuslimske stammene som var på den avsatte diktatorens side og som nå kjemper sammen med ISIL.

— Det som skjer i Irak er ikke en krig mellom sjiaer og sunnier. Det er en kamp mellom tilhengere og motstandere av terrorisme, en krig mellom tilhengere av USA og Vesten og dem som er for nasjonens uavhengighet. Det er en kamp mellom humanitet og barbari, sa han.

Tatt kontroll

ISIL og deres allierte har de siste ukene overtatt kontrollen over et bredt territorium nord og vest i Irak i en offensiv for å styrte statsminister Nuri al-Maliki, som er sjiamuslim, og opprette et klassisk islamsk kalifat.

ISIL, som ser på sjiamuslimer som vantro, har lagt ut videoer som viser massakrer på irakiske regjeringsstyrker som er tatt til fange. Iranske medier er fulle av andre meldinger om grusomheter utført av ISIL.

Misfornøyde sunnimuslimer anklager Maliki for i årevis å ha marginalisert dem og holdt dem utenfor styre og stell, noe som har ført til at mange sunnimuslimske stammer og tidligere tilhengere av Saddam har sluttet seg til ISILs offensiv.

Lav profil

Iran er en nær alliert av Maliki, men landet har holdt en lav profil om Irak, og prestestyret har forsøkt å tone ned ideen om et oppgjør mellom sjiamuslimer og sunnimuslimene som utgjør det store flertallet i den muslimske verden.

I forrige uke sa Khamenei at han er motstander av at USA eller andre utenforstående land intervenerer i Irak for å stanse ISIL.

Maliki har imidlertid bedt USA om å bombe ISIL, men USA har reagert forsiktig og bare sendt militærrådgivere og hjelp til etterretning og overvåking. President Barack Obama har gjort det klart at det ikke er aktuelt å sende kampsoldater, og han er svært motvillig til å sette inn droner.

Mahdi og Syria

Iran på sin side har sendt både overvåkingsdroner, flere daglige flylaster med tonnevis av militært utstyr og rådgivere for å støtte Maliki.

I Irak har Mahdi-hæren til den sjiamuslimske lederen Ali Sistani, som for noen år siden førte en blodig gerilja- og terrorkrig mot USA, mobilisert tusener av mennesker til innsats mot ISIL.

Syria, som selv kjemper mot ISIL-opprørerne, har også bidratt til kampen mot ISIL i Irak ved å bombe i grenseområdene. Dette takket Maliki for, men det er en hjelp USA ikke ønsker velkommen.

For regimet til Bashar al-Assad framstå ISILs framvekst i Irak som en mulighet for å legitimere regimets kamp mot opprøret og promotere krigen som en krig mot terror.