Det endelige gjennombruddet i forhandlingene kom tidlig onsdag morgen da partiene ble enige om et kompromiss om dobbelt statsborgerskap. Bare timer i forveien ble partiene også enige om vanskelige spørsmål som innføring av en nasjonal minstelønn og en omfattende pensjonsreform.

Koalisjonsforhandlingene har vart i to måneder, og selve avtaleteksten er svært omfattende.

Avtalen skal nå opp til avstemning i SPD, hvor samtlige partimedlemmer får si sin mening. Det er usikkert hva utfallet av denne avstemningen vil bli.