Beslutningen ble tatt som følge av bekymring for hvordan slikt utstyr ble brukt i forbindelse med uroen i Ferguson i Missouri de siste ukene.

Obama vil blant annet granske føderale programmer som åpner for at delstatlige og lokale politistyrker kan kjøpe militært utstyr, og Pentagon-programmer som åpner for at politistyrker kan få militært overskuddsmateriale.

TV— og avisbilder av politi i Ferguson med militære våpen, skuddsikre vester og annet militært utstyr har sjokkert mange amerikanere.

Mange lovgivere har også uttrykt bekymring over det de ser som en militarisering av politiet ved hjelp av programmer som drives av Pentagon, justisdepartementet og departementet for innenlandsk sikkerhet.

Viktig skille

Obama understreker at det er viktig å opprettholde skillet mellom de militære og sivilt politi i en rettsstat.

Pentagon har siden 2006 overført utstyr til en verdi av 4 milliarder dollar til politistyrker over hele USA, inkludert pansrede lastebiler og personellkjøretøy, telt, rifler og nattkikkerter. 36 prosent av utstyret var nytt.

Bare i det siste året har Pentagon overført til politiet rundt 600 pansrede militære lastebiler som opprinnelig var bygd for krigen i Irak.

Amerikansk forsvarsindustri er også i høy grad interessert i det de kaller et sekundært marked for sine produkter, blant annet for å erstatte en nedgang i salget til europeiske land på grunn av budsjettkutt og innsparinger.

Blant produktene de forsøker å selge til politiet, er militært kommunikasjonsutstyr, radioer, nattkikkerter, droner og annet utstyr til overvåking.

Narkotika og terror

Det såkalte 1033-programmet til Pentagon, som gjelder overføring av overskuddsmateriale til lokale myndigheter, ble startet i 1991 for å bidra til kampen mot narkotika og ble justert i 1997 for å bidra til kampen mot terrorisme.

Det ekspanderte kraftig etter terrorangrepet mot New York og Washington 11. september 2001.

Økonomiprofessor Chris Coyne ved George Mason-universitetet i Virginia sier at programmet åpnet slusene for formidling av militært utstyr til politiet, og de tok det de kunne få.

Coyne sier at bruken av spesialteam etter bombeattentatet i Boston i 2013 var spesielt bekymringsfullt.

— Å stenge ned en hel by og sende ut massive SWAT-team som lignet svært mye på militære styrker i andre land er problematisk. Og i Ferguson ble dette enda mer synlig, sier han.