Saken skal vurderes på nytt av det svenske Migrationsverket, som tilsvarer det norske Utlendingsdirektoratet (UDI).

— Det er ikke forenlig med prinsippet om barnets beste å utvise Haddile til Frankrike under de nåværende omstendighetene, fastslår Migrationsdomstolen.

Saken har opprørt deler av opinionen i Sverige. Svenske myndigheters plan var at toåringen skulle gjenforenes med sin fransk-algeriske mor i Frankrike. Moren er både fransk og algerisk statsborger.

Men moren ga fra seg barnet etter fødselen i Sverige. Jenta har bodd hos faren, men ble så innlagt på sykehus med tegn på underernæring og mishandling. Hun ble deretter plassert hos en annen familie som nå ønsker å adoptere henne.

Moren som reiste fra datteren, skal siden ha tatt kontakt med Algeries ambassade i Stockholm for å gjenforenes med barnet. Men denne kontakten skal igjen være brutt.