Mannen som ikke ville gi seg

Hosni Mubarak (82) har vært Egypts ubestridte leder i nesten 30 år.