Leger Uten Grenser har påvist åtte tilfeller av ebola i Guineas hovedstad Conakry, opplyser organisasjonen mandag.

— Vi står overfor en epidemi med et omfang vi aldri før har sett når det gjelder geografisk spredning av sykdomstilfeller i landet, sier programsjef Kyrre Lind.

Den eneste måten å stoppe viruset på, er å isolere pasientene. Det finnes ingen vaksine og ingen behandling mot sykdommen.

Hittil er 78 mennesker bekreftet døde av sykdommen i Guinea, mens 44 andre fryktes smittet.

Naboland trapper opp

Helsemyndighetene i flere vestafrikanske land trapper nå opp tiltakene for å begrense utbruddet av den dødelige sykdommen.

Nabolandet Senegal har stengt grensen, selv om Guineas president Alpha Condé sier det er satt i verk effektive tiltak for at omfanget av utbruddet skal bli minst mulig. I Sierra Leone og Liberia, Guineas naboland i vest og sør, er det registrert elleve dødsfall som kan skyldes ebola.

Ifølge Verdens helseorganisasjon WHO har to av i alt sju prøver fra syke mennesker i Foya-distriktet nord i Liberia, inneholdt ebolaviruset.

— Det har vært to dødsfall blant dem som antas smittet, het det på WHOs nettsider mandag.

I ett av tilfellene ble det påvist ebola.

Aggressiv variant

Ebola er en av de mest smittsomme sykdommer legevitenskapen kjenner til. Til dels svært fattige afrikanske land med svakt utbygde helsetjenester står dårlig rustet til å møte trusselen fra sykdommen.

Ebola fører i sykdommens akutte fase til oppkast, diaré og blødninger. Organisasjonen Leger Uten Grenser peker på at viruset som utløser ebola, sprer seg spesielt raskt blant mennesker som deltar i gravferder der skikken er at de sørgende skal berøre den døde.

Ifølge Lind er det den aller verste varianten av viruset som har rammet Guinea.

— Det er Zaire-stammen av ebolaviruset vi ser i Guinea. Dette er den mest aggressive og dødelige, og den dreper ni av ti pasienter, sier han. (©NTB)