Den anglikanske kirke åpner for homobiskoper

Den anglikanske kirke åpner for å la åpent homofile prester bli biskoper.