Fredrik S. Heffermehl har klaget på Nobelkomiteens tolkning av testamentet og flere av de siste årenes tildelinger. Länsstyrelsen i Stockholm har bedt den svenske Nobelstiftelsen kommentere påstander i Heffermehls «Nobels fredspris. Visjonen som forsvant».

I svaret til myndighetene skriver stiftelsen at den ikke anser at Nobelkomiteens tildelinger er i strid med stiftelsesreglene.