— NATOs kjerneoppgave er å forsvare våre allierte. Vi har allerede tatt en rekke skritt for å styrke flypatruljeringen i de baltiske landene samt overvåking med Awacs-fly over Polen og Romania, opplyser generalsekretær Anders Fogh Rasmussen.

Norsk rolle?

Norge har ennå ikke fått henvendelse fra NATO om å bidra når alliansen nå øker den militære tilstedeværelsen i Øst-Europa, opplyser Forsvarsdepartementet.

Departementet vil heller ikke spekulere på om Norge får en særskilt rolle i planene før en eventuell henvendelse kommer fra NATO.

— NATO har åpnet for en begrenset militært tilstedeværelse for å tilrettelegge for øving og trening. Vi vil alltid vurdere en henvendelse fra NATO, men vi vil ikke spekulere i om en henvendelse vil komme, sier spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet til NTB.NATO øker sin militære tilstedeværelse til lands, til vanns og i luften i regionen rundt Ukraina.

— Vi er i dag blitt enige om en pakke med militærtiltak for å styrke det kollektive forsvaret og demonstrere styrken i de alliertes solidaritet, sier Fogh Rasmussen og viser til møtet med NATO-ambassadørene i Brussel onsdag.

NATOs forsvarsplaner vil også bli oppdatert.

Håper på fredelig løsning

— Vi har nå tatt militære skritt som vi mener er tilstrekkelig på dette stadiet. Når det er sagt vil jeg understreke at vi håper at samtalene i Genève vil bane vei for en fredelig og politisk løsning på krisen, sier Fogh Rasmussen.

Representanter fra EU, USA, Russland og Ukraina møtes i Genève torsdag for å diskutere situasjonen.

Fogh Rasmussen gjentar sin appell til Russland om å «bli en partner for en løsning i Ukraina og stanse destabiliseringen av tidligere sovjetiske satellitter».

Han oppfordrer dessuten Russland til å trekke tilbake sine styrker fra grensene og ber om at russerne må gjøre det klart at de ikke støtter «de væpnede prorussiske separatistenes voldelige handlinger».

Umiddelbart

Den økte militære tilstedeværelsen vil bli satt i verk umiddelbart. Detaljene rundt operasjonen, som hvor mange fly, skip eller soldater det er snakk om, ville generalsekretæren ikke offentliggjøre.

Men Fogh Rasmussen sier at innsatsen kan bli trappet opp.

— Det vil komme flere tiltak dersom det trengs i ukene og månedene som kommer. NATO vil beskytte alle allierte land og forsvare dem mot en hver trussel mot vår sikkerhet. Det er vår klare forpliktelse, understreker generalsekretæren.

Det er ikke snakk om NATO-tilstedeværelse direkte i Ukraina, som ikke er medlem av alliansen.

Fogh Rasmussen understreker også at det ikke er snakk om permanente baser, men at det er snakk om midlertidig nærvær for å styrke forsvaret.

Permanente NATO-baser i landene i øst ville ha vært svært kontroversielt i Russland som følge av en uformell enighet fra 1999 om ikke å etablere slike.

Planene om økt militært nærvær i Øst-Europa har vært ventet en stund, som følge av uroen i Baltikum og Polen over utviklingen i Ukraina. (©NTB)