Henter hjem ambassadefamilier

Israel henter hjem familiemedlemmer til ambassadeansatte fra Tyrkia.