• HAR JUSTERT: President Donald Trump har justert sine uttalelser om hvilke kontakter han hadde med russerne mange ganger. FOTO: Evan Vucci, AP

CNN viste avtale signert av Trump: Ville bygge Trump Tower i Moskva

Under presidentvalgkampen i 2016 holdt Trump og hans stab tett om at de samtidig forsøkte å få i stand byggetillatelser for et eiendomskompleks i Moskva. Senere har de uttalt seg misvisende om saken.