Legger norskstøttet Amazonas-kraftverk på is

Norge overførte 600 millioner kroner som skulle brukes til bygging av kraftverk i Amazonas. Nå kan hele prosjektet i Guyana bli skrinlagt. - Det ville ha vært en kriminell handling å gå videre med de nåværende planene, ifølge landets finansminister.

Publisert Publisert

URFOLK MOT VANNKRAFT: Kendrick Skybar og tvillingbroren Luis Skybar (i kanoen) tilhører Patamona-folket i Guyana-regnskogen. De driver jakt og fiske i et område som ville bli oversvømt hvis det norsk-støttede Amaila Falls-kraftverket blir bygget. Nå kan hele prosjektet bli skrinlagt fordi prisen har passert åtte milliarder kroner. Foto: Tor Høvik

iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Korrupsjonsfrykt, urfolksmotstand og milliardsprekk. Problemene har tårnet seg opp rundt det planlagte vannkraftverket Amaila Falls langt inne i Guyanas jungel.

Prosjektet er døpt «flaggskipet» i avtalen mellom Norge og Guyana om regnskogbevaring og en klimavennlig utvikling i det søramerikanske landet. Kraftverket vil oversvømme 23 kvadratkilometer med regnskog, men samtidig erstatte det meste av Guyanas utslipp av klimagasser fra dieselaggregater med fornybar vannkraft.

Omstridt

Nå legger den nye regjeringen i Guyana det nåværende prosjektet på is, og varsler at landet heller vil bli forsynt med energi fra andre kilder i årene som kommer.

— Det ville ikke bare være uansvarlig, men en regelrett kriminell, svikefull handling å gå videre med Amaila Falls-prosjektet i dagens form, sa finansminister Winston Jordan da han presenterte statsbudsjettet i den guyanske nasjonalforsamlingen mandag.

FAKSIMILE: BT hadde reportasjer om det planlagte Amaila Falls-kraftverket 28. (bildet) og 29. mars i år.

Bergens Tidende har tidligere skrevet at selskapet som skulle stå for selve byggingen av kraftverket inngår i selskapsgruppen til China Railway Group Ltd. Dette selskapet er svartelistet av Oljefondets etikkråd som følge av mistanke om grov korrupsjon i andre prosjekter.

BT har også besøkt urfolk i regnskogen i Guyana som sier de vil miste jakt— og fiskeområder hvis Amaila Falls-kraftverket blir bygget.

Åtte milliarder

Den norske regjeringen har på sin side fremhevet kraftverkets positive miljøregnestykke, med reduserte klimagassutslipp og bidrag til økonomisk vekst i det fattige, søramerikanske landet.

Den guyanske regjeringen, som overtok makten i mai i år, fastslår at det planlagte prosjektet har en altfor høy prislapp. Nye undersøkelser viser at det vil koste rundt en milliard dollar - rundt åtte milliarder kroner - å bygge kraftverket. Et beløp som omtrent tilsvarer neste års statsbudsjett i Guyana.

De fastslår at prosjektet er altfor risikabelt til at banken vil gå inn med finansiering.

Norge skal etter planen betale den guyanske statens andel i prosjektet, og overførte 600 millioner kroner til Den Inter-amerikanske utviklingsbanken (IDB) før jul i fjor. Styret i utviklingsbanken skal fatte endelig vedtak, men nå har altså Guyanas egen regjering satt foten ned.

Hvis prosjektet ikke kan realiseres til en langt billigere penge, vil det ikke bli bygget. Regjeringen i Guyana henviser til beregninger foretatt av IDBs egne eksperter.

Ber om klargjøring

— De fastslår at prosjektet er altfor risikabelt til at banken vil gå inn med finansiering, sa finansminister Winston Jordan mandag.

Den inter-amerikanske utviklingsbanken har ikke gitt BT innsyn i rapporten som angivelig slakter prosjektets økonomi. Pressekontakt Christopher Barton viser imidlertid til innholdet i finansministerens tale og mener den fanger opp hovedkonklusjonene i analysen.

Les også: Hvorfor bruker Norge 600 millioner på å bygge et kraftverk i Amazonas?

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet opplyser at de nå har bedt om en klargjøring fra guyanske myndigheter om veien videre for prosjektet.

«Vi har ikke informasjon fra Guyanas regjering om at den har fattet en endelig beslutning om Amaila Falls, og det er heller ikke vår tolkning av finansministerens tale. Han peker først og fremst på utfordringer knyttet til kostnadene ved prosjektet», skriver Lunde i en e-post til BT.

Pengene i retur?

— Hva skjer med de 600 millionene som Norge har overført hvis kraftverket likevel ikke blir bygget?

«Dersom pengene ikke skal benyttes til Amaila Falls-prosjektet, vil de bli tilbakeført til Norge eller et annet fond i henhold til instruksjoner fra Norge», svarer Lunde.

Det fattige landet har allerede brukt mer enn 300 millioner kroner på å bygge en nær ti mil lang vei frem til stedet der Amaila Falls-kraftverket etter planen skulle bli bygget. For å redusere tapet, har regjeringen i landet nå signalisert at det kan bli aktuelt å la selskaper som vil drive gruvedrift og hogge tropisk tømmer i området betale for bruk av veien.

Nytt og større prosjekt

Guyana legger nå opp til å få dekket landets kraftbehov fra andre kilder enn vassdraget rundt Amaila Falls. Et alternativ som nå utredes er å bygge et gigantisk vannkraftprosjekt i samarbeid med Brasil i Mazaruni-regionen i Guyana. Innbyggere og urfolksaktivister i denne regionen som BT snakket med tidligere i år, frykter at en storstilt utbygging her vil føre til massive ødeleggelser av intakt regnskog.

Les også: - Skader omdømmet til regnskogsatsingen

Statssekretær Lunde sier det er for tidlig å si om Norge vil støtte et nytt prosjekt i Mazaruni.

«På generelt grunnlag kan jeg imidlertid si at utvikling og iverksetting av et helt nytt prosjekt vil ta lang tid og være komplisert», skriver han i eposten.

Møte i Guyana

Lederen av regjeringens internasjonale klima- og skoginitiativ, Per Fredrik Ilsaas Pharo, besøker Guyana neste uke.

— Formålet med møtet er å få en full orientering om den nye regjeringens politikk for skogbevaring og lavutslippsutvikling, opplyser Pharo.

Statssekretær Lunde sier norske myndigheter er gjort kjent med de nye kostnadsanslagene rundt kraftverket. Lunde mener at prosjektet fortsatt er «samfunnsøkonomisk lønnsomt og en god måte å dekke Guyanas energiforsyning på», før han tilføyer:

- Risikabelt

«Det er riktig at det er risiko knyttet til prosjektet. Det er generelt risikabelt for fattige land å gjøre store investeringer i infrastruktur, selv når disse er samfunnsøkonomisk lønnsomme på sikt», skriver Lunde.

Les også: - En seier for verdens klima

Den forrige regjeringen i Guyana inngikk i vår en kontrakt med det amerikanske PR-selskapet Outreach Strategies som fikk i oppdrag å skaffe positiv internasjonal oppmerksomhet rundt Amaila Falls-prosjektet og Guyanas såkalte lavkarbonstrategi og regnskogsamarbeid med Norge.

Kontrakten hadde en verdi på rundt to millioner kroner, og var finansiert med penger fra den norske regnskogsatsingen.

Publisert