Undersøkelsen er gjennomført av National Science Foundation.

I undersøkelsen har de rundt 2.200 deltakerne svart på ti spørsmål om fysikk og biologi. I snitt har de riktig svar på 6,5 av spørsmålene.

Bare 74 prosent av de spurte er klar over at jorden går i bane rundt solen.

Mindre enn halvparten, 48 prosent, er enig i at mennesket nedstammer fra dyrearter som levde på jorden i tidligere tider.

Men undersøkelsen viser samtidig at de aller fleste, nærmere ni av ti spurte, mener vitenskapen gjør mer gagn enn skade.