Rasisme-konferanse kan bli svekket

Temaer som sionisme og erstatning til ofre for slaveriet kan stikke kjepper i hjulene for FNs rasismekonferanse som begynner om en måned.