Ber verden om hjelp

Palestinernes president Yasser Arafat har skrevet til flere av verdens ledere for å få dem til å gripe inn mot Israels stengning av PLOs hovedkontor i Øst-Jerusalem.